Terug naar Actueel
Nieuws

Leuk artikel over Circulair Groningen in het VerenigingsMagazine

3 juli 2024

1 juli verscheen de nieuwste editie van het inspirerende VerenigingsMagazine (VM) en wij staan er met een uitgebreid artikel in! VM streeft ernaar elke professional binnen het verenigingsleven te inspireren en in deze editie belichten ze het thema de vereniging als werkgever. Benieuwd naar het artikel? Lees vooral even verder.

Circulair Groningen

In 2023 is de Vereniging Circulair Groningen opgericht. Met 60 leden hebben zij als gemeenschappelijke doel: een 100 procent circulaire economie in 2050. Binnen Circulair Groningen bundelen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties hun krachten. Dit wordt gedaan op regionaal niveau rond specifieke thema’s zoals biobased grondstoffen, procesindustrie en bouw, maar ook breder.

Vijf vragen aan Bart Volkers, directeur van Circulair Groningen

Hoe is het idee voor de vereniging ontstaan en wat motiveerde jullie om dit op te zetten?
“Anderhalf jaar geleden hebben wij deze vereniging opgezet. In Friesland bestond al een dergelijke vereniging, maar we misten een vereniging die circulaire economie stimuleert in het Groningse. Er waren al een aantal bedrijven die met circulaire economie bezig waren, en we zijn op een gegeven moment met een aantal bestuursleden om tafel gaan zitten. Vervolgens hebben we het praktisch ingestoken: iedereen belt tien directeuren van bedrijven die zich mogelijk willen aansluiten. Er was zoveel enthousiasme voor dit initiatief, dat we in april 2023 de vereniging hebben opgericht.”

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van jullie vereniging en hoe hopen jullie impact te maken?
“De belangrijkste doelstelling is om de circulaire economie in Groningen te gaan realiseren. Dat gaat over de gehele breedte en allerlei sectoren zijn betrokken, zoals bouw- en energiebedrijven. Als vereniging willen we in allerlei branches stappen maken om circulair ondernemen te realiseren. Veel bedrijven zijn daarin natuurlijk afhankelijk van klanten en leveranciers, dat maakt het soms complex. Het gaat om een verandering in een (grote) keten. Dat proberen wij met elkaar te organiseren.”

Kun je een paar hoogtepunten delen van activiteiten of
evenementen die de vereniging heeft georganiseerd of van plan is te organiseren?

“We zijn natuurlijk een nieuwkomer. Het is een hoogtepunt dat we in relatief korte tijd van idee tot oprichting zijn gekomen. We hebben ook al een mooi ledenaantal. Aankomende zomer hebben we voor het eerst een ledendag. Dan willen we met elkaar verder nadenken over onze identiteit, propositie en koers.”

Wat maakt jullie vereniging uniek of anders dan andere in dezelfde categorie?
“De oprichting van deze vereniging is een bottom-up aanpak geweest. In ons veld zien we dat dit soort initiatieven in de rest van Nederland veelal vanuit overheidsinstellingen worden geïnitieerd. Of dat het met subsidies wordt opgebouwd. Circulair Groningen is echt begonnen met bedrijven die circulaire economie op de agenda hebben staan en zich willen verenigen. En we zijn natuurlijk een regionale vereniging, dat maakt ons ook uniek.”

Hoe kunnen geïnteresseerden betrokken raken bij
jullie verenging?

“We organiseren veel bijeenkomsten en zijn voor veel organisaties en bedrijven sparringpartner. Op het gebied van circulaire economie zien we dat verschillende partijen uit Groningen zich tot ons willen gaan verhouden en zich bij ons willen aansluiten. Men vindt ons, mede door onze open houding, denk ik snel. Een vereniging is voor veel betrokkenen ook een mooi platform om gelijkgestemde mensen te ontmoeten en die gezamenlijkheid te ervaren.”

 

GERELATEERD NIEUWS

Nieuws

Leuk artikel over Circulair Groningen in het VerenigingsMagazine

3 juli 2024
Nieuws

Terugblik Delfsail - Het roer gaat om!

19 juni 2024
Nieuws

Presenteer jezelf op de Duurzame Proeftuin van de Promotiedagen 2024

18 juni 2024