Inschrijfformulier

Van harte welkom bij Circulair Groningen. Fantastisch dat jouw organisatie zich officieel aansluit bij de vereniging van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties die de circulaire economie in Groningen willen versnellen en realiseren.

Ledenbijdrage

Vanuit de vereniging vragen we van onze leden:

  1. Een bijdrage passend bij uw organisatie om lid te worden van de vereniging. De verschillende criteria zijn weergegeven op de volgende pagina onder Bedrag Lidmaatschap. 
  2. De inbreng van circulaire projecten, samenwerkingen of het actief bijdragen aan een bestaand projecten.
  3. Een proactieve, nieuwsgierige en open houding.
  4. Ambassadeurschap binnen en buiten eigen organisatie om transitie naar Circulaire Economie in Groningen en Noord-Nederland te versnellen.

Inschrijven

Vul de gegevens van dit formulier volledig in. Graag ook een korte omschrijving van de bedrijfsactiviteit en het logo van je organisatie in hoge resolutie voor vermelding op onze website. Het lidmaatschap is pas definitief na de bevestiging van de aanmelding vanuit Vereniging Circulair Groningen.

Inschrijfformulier


Korte omschrijving organisatie


Contactpersoon beslissingsbevoegd


Tweede contactpersoon


Circulaire vraag/aanbod


Contributie

Selecteer het juiste tarief/criteria
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW. De contributiebedragen worden elk jaar vastgesteld door de leden tijdens de ledenvergadering. Die van 2023 zijn vastgesteld. Het lidmaatschap heeft een looptijd van drie jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengt tot opzegging. Inschrijving tijdens het jaar geldt met een terugwerkende kracht vanaf 1 januari van het desbetreffende jaar

Ondertekening