Deelsessies

Tijdens het Symposium Biobased en circulair bouwen op 4 juni kun je deelnemen aan twee rondes met interessante deelsessies. Lees hieronder uit welke deelsessies je kunt kiezen.

Deelsessie 1 - Ketensamenwerking en het opdrachtgeversperspectief

RYSE laat zien welke ambities het vertrekpunt zijn geweest voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en vertelt over de ervaringen bij het realiseren daarvan. Wat hebben we hiervan geleerd en wat zijn de do’s en dont’s? Waarom draagt dit project bij aan de stap naar een volledig circulaire economie in 2050 in Groningen? 

Deelsessie 2 - Co-creatie en engineering

Het Waterbedrijf Groningen wil consumenten ervan overtuigen dat we op een andere manier met onze watervoorziening om moeten gaan. De voorraad is eindig en dat betekent dat we in de toekomst met minder toe moeten dan we gewend zijn. Het Waterbedrijf willen daarom een modelwoning bouwen, Het Blauwe Huis, waarin alternatieve manieren van watergebruik te zien zijn. Wat betekent het voor je installaties als je het toilet doorspoelt met regenwater? Hoe kan je ervoor zorgen dat je water buffert in tijden van overvloed en voorhanden hebt tijdens perioden van droogte? Ze is daarvoor op zoek naar partners die willen bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van deze woning. Welke duurzame (en klimaatadaptieve) producten, technieken en bouwmethoden kunnen een plek vinden in deze pilot? 

Deelsessie 3 - Biobased Bouwen: (ver)bouwen binnen de klimaatafspraken met Nederlandse grondstoffen

Om de klimaatdoelen van Parijs te bereiken, 900.000 woningen te bouwen en de opgaven in het landelijk gebied aan te pakken, moeten de bouwsector, landbouw en industrie versneld verduurzamen. Biogrondstoffen zijn de sleutel. Building Balance is een non-profit organisatie die het gebruik van biogrondstoffen in de gebouwde omgeving versneld opschaalt. Samen met de ministeries van LNV, BZK, EZK en I&W voert ze de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) uit. In nauwe samenwerking met acht provincies geeft ze, aanpalend aan de NABB, uitvoering aan regionale ketenprojecten.

Dit gebeurt door het opzetten, stimuleren en ondersteunen van ketens van ‘land tot pand’. Loraine Westerneng, regiomanager van Building Balance, bespreekt de benodigde stappen, de bijdrage van deze ketens aan diverse transities, de synergie tussen bouw en landbouw in het behalen van klimaat- en doelen, de Nationale Aanpak Biobased Bouwen en laat concrete voorbeelden zien.

Deelsessie 4 - Duurzamere alternatieven

ASCEM heeft een nieuw bindmiddel ontwikkelt, genaamd Invie, dat duurzamer is dan de gangbare cementsoorten waarbij de eigenschappen gelijkwaardig zijn. Invie wordt gemaakt van reststromen afkomstig uit de industrie en het productieproces is volledig elektrisch (groene stroom) en is dus circulair. De milieubelasting van Invie en met name het CO2-aandeel ten opzichte van reguliere cementsoorten is tot 80% lager. Waarom is het belangrijk om nieuwe producten te ontwikkelen? Hoe zit het met kwaliteitseisen, certificering en validatie?

Symposium Biobased en circulair bouwen: van ambitie tot realisatie

Meer weten over ons?

Laat je gegevens achter en maak vrijblijvend kennis met onze vereniging, onze leden en onze ambitie.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Vul hier je naam en e-mailadres in.