Circulaire economie in Groningen: hoe & wat?

Wat is een circulaire economie?

Circulaire economie is een economisch systeem waarbij we producten en materialen hergebruiken en recyclen, in plaats van ze weg te gooien. Zo verminderen we afval en gebruiken we minder grondstoffen, of gebruiken we grondstoffen anders. Door te kiezen voor hernieuwbare energiebronnen en het hergebruiken van afval, producten en grondstoffen verminderen we de CO2-uitstoot. En dat is belangrijk om de klimaatverandering tegen te kunnen gaan.
De 7 pijlers van de circulaire economie volgens Metabolic.

Door kennis met elkaar te delen rondom de circulaire economie en hier samen in te investeren en te versnellen, willen we het gebruik van fossiele brandstoffen flink verminderen (en uiteindelijk elimineren). Belangrijk voor een toekomstbestendige wereld.

Hoe doen we dat dan?
Vanuit Circulair Groningen willen we de transitie naar een circulaire economie versnellen. Ons doel is om in 2030 in Groningen 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. En in 2050 voor 100% circulair zijn.

We baseren ons hierbij op de zeven pijlers van de circulaire economie van Metabolic. Deze 7 pijlers staan voor een ideale circulaire economie, en gebruiken we vooral als raamwerk en afwegingskader. Meer weten over de pijlers, ga naar: The Seven Pillars of the Circular Economy (metabolic.nl)

Deze versnelling zetten we in door te investeren op onze vijf speerpunten. En die inzet, dat doen we niet alleen. We doen het samen met onze leden. Samen staan we sterker. We moeten ook. Om onze aarde leefbaar te houden voor de toekomstige generaties.

Samen met bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties uit Groningen en Noord-Nederland werken we aan een toekomstbestendige economie. Een circulaire economie: een die efficiƫnt omgaat met grondstoffen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde.

Door kennisdeling en het organiseren van samenwerkingen maken we de stap naar een circulaire economie laagdrempeliger voor bedrijven en ondernemers. In de wirwar van wet- en regelgeving ondersteunen wij waar nodig. Veel bedrijven en ondernemers uit Groningen willen wel, maar weten niet altijd hoe. Door kennis met elkaar te delen, kunnen we ingewikkelde processen versnellen. En door te focussen op de sterke kanten van de Groningse economie veranderen we ook echt. In Noord-Nederland hebben we de ruimte, technische en logistieke kennis en de infrastructuur. En dat niet alleen: we hebben de juiste mindset om circulaire en biobased grondstoffen toe te kunnen passen.

Willen is kunnen en kunnen is doen.

Waarom?

De wereld wordt steeds voller: met mensen, die grondstoffen nodig hebben. We zien dat grondstoffen opraken en dat afval alleen maar toeneemt. Waar we de afgelopen jaren voornamelijk in een lineaire economie werkten, zien we dat dit niet houdbaar is voor de toekomst. Het moet anders.

Waar in een lineaire economie vooral sprake is van eenrichtingsverkeer: een product wordt geproduceerd, geconsumeerd en weggegooid, is een circulaire economie het tegenovergestelde daarvan. Daarin bestaat afval niet. Bestaande grondstoffen worden hergebruikt en afval wordt omgezet naar nieuwe producten.

Doe je ook mee? Circulaire economie is de toekomst. We willen naar een wereld zonder afval. Ben je een bedrijf, een organisatie of ondernemer in Groningen en wil jij samen met ons werken aan onze mooie doelen? Meld je dan aan.

Meer weten over ons?

Laat je gegevens achter en maak vrijblijvend kennis met onze vereniging, onze leden en onze ambitie.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Vul hier je naam en e-mailadres in.